Förebyggande underhåll en nyckelfråga inför Industri 4.0

Det går bra för svensk industri just nu. Ett högt kapacitetsutnyttjande tillsammans med effekterna av tidigare rationaliseringar kan mätas i högre lönsamhet. Men hur försäkrar man sig om att ha vinden i ryggen genom den fjärde industriella revolutionen?

Enligt Martin Eriksson som är en av grundarna till Nordisk Industrioptimering, är underhållsprocesserna en viktig faktor – och då främst det förebyggande underhållet. Det är ofta avgörande för att säkerställa ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande och undvika produktionsstopp. Dessutom ger ett aktivt underhållsarbete bra beslutsunderlag för framtida digitaliseringsåtgärder. – Inom vissa områden är det klart att digitaliseringen går väldigt snabbt, inom andra kommer det att ta lång tid. Det viktiga är att man vet vilka steg som behöver tas och i vilken ordning, för att maximera nyttan i den egna organisationen. Det finns många olika parametrar som styr en effektiv produktion, avslutar Martin Eriksson.

Nordisk Industrioptimering

Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industri. Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster och bidrar med kunskaper och mervärden som utvecklar och stärker ditt företags lönsamhet.