Nordisk Industrioptimerings konsulter rustar industrin för industri 4.0

Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av industriella produktionsprocesser. Våra erfarna konsulter, med specialistkompetens inom verktygsteknik, underhållsteknik och kvalitetsteknik, bidrar med kompetens och mervärden som stärker industriföretags lönsamhet och rustar dem för industri 4.0.

– Med våra egenutvecklade koncept skräddarsyr vi konsulttjänster som underlättar industriföretags resa mot en effektiv produktion, från sammansatta analysbeskrivningar ner till enskilda aktiviteter. Våra erfarna och seniora konsulter hjälper våra kunder att identifiera resursläckor i produktion, samla in data, analysera och göra beräkningar som utgör en viktig del av optimeringsarbetet, säger Martin Eriksson, marknadsansvarig på Nordisk Industrioptimering. I samverkan med kunden formulerar Nordisk Industrioptimering rutiner och identifiera förbättringsmöjligheter. Nordisk Industrioptimering ingår i Sustainability Circle, en tankesmedja med 54 medlemsföretag som tillsammans verkar för en smart industri genom utvecklingen och införandet av begreppet Smart Maintenance.

På senare år har Smart Maintenance fått ett allt starkare fäste i svensk industri. – Inom vårt affärsområde underhållsteknik erbjuder vi konsulttjänster som rustar industriföretags underhållsorganisationer inför de förändringar som industri 4.0 medför. Framtidens tillverkningsutrustning kommer att kunna diagnostisera sig själva och därmed indikera när de behöver repareras eller åtgärdas på något annat sätt. Det innebär i sin tur helt nya möjligheter för industriföretag att planera underhållsarbetet. Vi hjälper företag att bygga upp en effektiv underhållsorganisation enligt principerna som styr industri 4.0, säger Martin Eriksson. Hjälper industriföretag att ta ett helhetsgrepp om kvalitetsarbetet Inom bearbetningsteknik har Nordisk Industrioptimering sin spetskompetens inom skärande bearbetning.

De kan hjälpa industriföretag i det segmentet att kombinera verktygsteknik med underhållsteknik och identifiera beräkningsmodeller som gör att dessa två områden hänger ihop. Nordisk Industrioptimerings konsulter hjälper sina kunder att välja rätt metod och att använda rätt teknik i olika tillverkningsprocesser. – Inom ramen för vårt affärsområde kvalitetsteknik hjälper vi våra kunder att ta ett helhetsgrepp om sitt långsiktiga kvalitetsarbete. Utöver kompetens inom kvalitetssäkring och utredningar vid kvalitetsstörningar har vi även kompetens inom processutveckling, mätberedning och målsättning. Vi hjälper företag att skapa de strukturer och etablera de rutiner som behövs för att de ska kunna ligga steget före konkurrenterna och möta industri 4.0 på ett bra sätt, säger Martin Eriksson.

Nordisk Industrioptimering

Nordisk Industrioptimering är ett konsultföretag som fokuserar på effektivisering av produktionsprocesser inom industri. Vi erbjuder skräddarsydda konsulttjänster och bidrar med kunskaper och mervärden som utvecklar och stärker ditt företags lönsamhet.