Big Science

Brygga mellan industri, akademi och forskning

Runt om i världen sker banbrytande forskning som stimulerar innovation och teknisk utveckling. Något som vi på NIO gärna vill delta aktivt. 2021 bestämde vi oss för att delta i dessa upphandling med hjälp av Big Science, Sweden, där samtliga nya Europeiska projekt på stora forskningsanläggningar bevakas. För att vara en part att räkna med skapade vi ett konsortium med relevanta partners inom respektive kompetensområde.

Foto: J. Hosan / GSI Heimholtzzentrium für Schwwerionenforschung GmbH

NIO är ett av Big Science Swedens medlemsföretag som är en samarbetsorganisation med uppdrag att stärka Sverige som en ledande Big Science-nation på en global marknad. Idag har vi två projekt mot FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) i Darmstadt, där man bygger en accelerator för Ioner och antiprotoner. NIOs bidrag är stativ till systemet HEBT (High-energy beam delivery system).

Big Science är en organisation som fungerar som en brygga mellan svensk industri, akademi och de stora forskningsanläggningarna.

Vill du veta mer? Ring Martin Eriksson på telefon 0703-80 60 80 eller mejla till martin.eriksson@nordiskindustri.se

Copyright © 2023 – 2024 Nordisk Industrioptimering AB Jippie.se
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram