Underhållsteknik Förutom flerårig erfarenhet inom underhåll så är flera av oss certifierade i enlighet med EFNMS bestämmelser.

Underhållsteknik

Förutom flerårig erfarenhet inom underhåll så är flera av oss certifierade i enlighet med EFNMS bestämmelser.

European Expert in Maintenance Management &
European Maintenance Technician Specialist.

Kompetensområden

  • Utveckla och implementera UH-processer
  • UH-analyser, verksamhet, UH-ekonomi
  • Ansvara för UH-tekniska frågor vid nyanskaffningsprojekt
  • TPM-implementering
  • Leda och driva UH-tekniska projekt
  • Bereda driftsäkerhet
  • Planering och beredning av AO
  • Effektivitetsmätningar och analyser
  • Analys arbetsordrar AU/FU
  • Förbättringsarbete
  • Operatörs-FU, skapa instruktioner och implementera