Underhåll

Ta ett helhetsgrepp om underhållsarbetet

Med ett välplanerat underhåll kan vi förbereda oss inför underhållsarbetet och undvika akuta överraskningar. Effektiva processer ger grunden för ett produktivt underhåll. Det ökar också förutsättningarna för att arbetet blir rätt utfört. NIO hjälper företag att bygga upp en smart underhållsorganisation, med hänsyn till de behov och förutsättningar som finns på varje enskilt företag. Med god planering har vi kontroll på läget. Och vi har möjlighet att göra rätt saker – i rätt tid.

Ett bra underhållsarbete, där insatserna är förutsägbara, ger god driftsäkerhet och minskar kostnaderna över tid.

NIOs kompetenser inom underhåll

 • Utveckla och implementera UH-processer
 • UH-analyser, verksamhet, UH-ekonomi
 • Ansvara för UH-tekniska frågor vid nyanskaffningsprojekt
 • TPM-implementering
 • Leda och driva UH-tekniska projekt
 • Bereda driftsäkerhet
 • Planering och beredning av AO
 • Effektivitetsmätningar och analyser
 • Analys arbetsordrar AU/FU
 • Förbättringsarbete
 • Operatörs-FU, skapa instruktioner och implementera

Förutom flerårig erfarenhet inom underhåll så är flera av oss certifierade i enlighet med EFNMS bestämmelser. European Expert in Maintenance Management & European Maintenance Technician Specialist.

Vi hjälper industriföretag att ta ett helhetsgrepp om kvalitetsarbetet och arbetar tillsammans med våra kunder för att förstå verksamhetens behov och omsätta det i realiserbara lösningar. 

Vill du veta mer? Kontakta Daniel Rosén på 0702-91 91 71 eller skicka ett mejl till daniel.rosen@nordiskindustri.se

Copyright © 2023 – 2024 Nordisk Industrioptimering AB Jippie.se
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram