Underhållsteknik Förutom flerårig erfarenhet inom underhåll så är flera av oss certifierade i enlighet med EFNMS bestämmelser.

Underhållsteknik

Förutom flerårig erfarenhet inom underhåll så är flera av oss certifierade i enlighet med EFNMS bestämmelser.

European Expert in Maintenance Management &
European Maintenance Technician Specialist.

Kompetensområden

 • Utveckla och implementera UH-processer
 • UH-analyser, verksamhet, UH-ekonomi
 • Ansvara för UH-tekniska frågor vid nyanskaffningsprojekt
 • TPM-implementering
 • Leda och driva UH-tekniska projekt
 • Bereda driftsäkerhet
 • Planering och beredning av AO
 • Effektivitetsmätningar och analyser
 • Analys arbetsordrar AU/FU
 • Förbättringsarbete
 • Operatörs-FU, skapa instruktioner och implementera