GDPR

Behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Vi på Nordisk Industrioptimering tar seriöst på den personliga integriteten för våra kunder och användare av våra tjänster. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av oss enbart används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. För att vi ska kunna leverera, utveckla, analysera och förbättra våra tjänster kräver det att vi behandlar personuppgifter.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi på Nordisk Industri eller eventuella underbiträden ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter till bland annat

  • För att tillhandahålla de konsulttjänster vi levererar och administrera avtal med våra kunder
  • För att underhålla, utveckla, analysera och leverera våra tjänster
  • Dokumentationsändamål
  • Redovisnings- och bokföringsändamål

Tredje part

Vi lämnar inte ut era personuppgifter till tredje part, däremot behandlas personuppgifter, om nödvändigt, med våra tjänsteleverantörer i samband med olika uppdrag.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs men inte mer än nödvändigt för att uppfylla våra ändamål med behandlingen eller för att fullgöra Nordisk Industris rättsliga skyldigheter.

Du bestämmer

Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.

Integritetspolicy

För att läsa vår integritetspolicy, klicka här.

Frågor

Personuppgiftsansvarig är Nordisk Industrioptimering AB, 556949-2902. Kontakta oss på dataskydd@nordiskindustri.se om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Nordisk Industrioptimering AB
dataskydd@nordiskindustri.se
0500-74 56 00

Copyright © 2023 – 2024 Nordisk Industrioptimering AB Jippie.se
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram