Operatörsplattform

Modern lösning med enkel hantering

Hur kan vi integrera operatörer i en mer digital vardag utan att skapa dyra lösningar som måste underhållas och uppdateras? Det är något vi på NIO har klurat ett tag på. Och det har gett resultat.

Vår lösning är att sätta upp en struktur i Office 365, med Teams som bas, där vi kan ge operatörer den administrativa information och styrning som behövs. En modern och transparent lösning där man enkelt kan hantera utgåvor, avvikelser och uppföljning som är säkrad för framtiden.

Vill du veta mer? Hör av dig till Daniel Rosén på telefon 0702-91 91 71 eller mejla till daniel.rosen@nordiskindustri.se

Exempel på innehåll:

 • Operatörsunderhåll
  – Tidsstyrt
  – Kontrollpunkter och styrdokument
  – Avvikelser
 • Kvalitetsinstruktioner
 • Operatörsinstruktioner

Operatörs instruktion kopplad till Microsoft Planner:

Problemformulering

 • Idag grundar sig operatörens instruktioner på styrplaner från produktions-FMEA och de instruktioner som verktyg, underhåll och kvalitet tagit fram
 • Instruktioner trycks ut från stuprören, istället för ett, från operatören dragande behovsstyrt informationsflöde
 • Hantering av utgåvor och kopior medför risk för inaktuell information
 • Operatören saknar tillgång till information som finns i stuprören. IT strukturen kännetecknas av separata databaser inom varje expertområde i icke öppna system
 • Tillgängligheten av information kan också vara en utmaning, det kan vara lättare att fråga en kollega istället för att söka upp informationen
 • Den statiska informationen kan utgöra ett hinder för medarbetare med annan lingvistisk bakgrund än den gängse
 • Experter inom t ex underhåll, verktyg och kvalitetsteknik tar fram instruktioner utifrån sina egna perspektiv och tenderar att agera i ”stuprör”. Detta medför risk för att man missar, att förändringar inom egna området, ofta påverkar andra
 • När uppdatering, på grund av förändringar, behöver göras måste expert kallas in
 • Operatörerna rapporterar vanligen info i listor eller PC som samlas in, registreras och sammanställs i något övergripande system. Informationsflödet är trögt
 • Information från produktionsutrustning finns, men fastnar alltför ofta i HMI:er.
Copyright © 2023 – 2024 Nordisk Industrioptimering AB Jippie.se
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram