Kvalitetsteknik När kundens krav på produkten blir allt hårdare måste man som leverantör se till att de egna processerna är vältrimmade och möter, helst överträffar, kundens förväntningar….

Kvalitetsteknik

Kvalitetsteknik är ett område som, om det sköts, ger förutsättningar för ett organiserat och förutsägbart resultat med givna regler vid avvikelser. Motsatsen ger en händelsestyrd, oorganiserad, kostnadsdrivande verksamhet med risk för missnöjda kunder.

Kvalitet finns som en del i alla typer av processer, i relationer med kunder och leverantörer, i styrd ändringshantering, i nyanskaffningsprojekt och produktutveckling och en stor utmaning för tillverkande företag är att hitta balansen mellan de olika delarna i en organisation, produktkvalitet, leveranssäkerhet, tillverkningskostnad etc.

Förutom kunskap inom kvalitetssäkring och utredningar vid kvalitetsstörningar har vi även kompetens inom processutveckling, mätberedning och målsättning.

Kompetensområden

  • Utredning vid kvalitetsavvikelser
  • Problemlösning, Rotorsaksanalys
  • Utförande, utbildning/workshops i arbete med kvalitetsverktyg som FMEA, APQP, PPAP, MSA, SPCS (Core Tools)
  • Införande / validering av kvalitetsstandarder ISO9000, ISO TS 16949
  • Kvalitetsutveckling (ledning/styrning/utveckling)
  • Processanalys (Identifiering, status(duglighet))
  • Mätberedning
  • LeverantörsutvecklingInterim