ARBETSMODELL

Vägen till effektivare arbetsprocess

NIOs arbetsmodell:

  • Hitta optimeringsområde i och kring produktionsprocessen
  • Arbetsmodellen bygger på frågeställningen kring syftet med optimeringen
  • Sänka produktionskostnaderna
  • Öka volymen
  • Använda mallar och verktyg
  • Stegvis och iterativ
  • Genomföra arbetsmetoden som helhet eller i ett enda steg

EN SUPERFYNDIG 
RUBRIK

Um aut restis id molumquo cor sum com aut restisnis sed in utempor ionsecum id molumquo cor sum comnis sed in utempor ions ecum ilitati bustemtempor ionsecum ilitati bustem.
Mer om projektet
Copyright © 2023 – 2024 Nordisk Industrioptimering AB Jippie.se
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram