Verktygsteknik En av de viktigaste konkurrensparametrarna för att bli ett framgångsrikt företag är att ständigt arbeta med att förbättra den egna verksamheten och produktionen…

Verktygsteknik

En av de viktigaste konkurrensparametrarna för att bli ett framgångsrikt företag är att ständigt arbeta med att förbättra den egna verksamheten och produktionen. När kundens krav på produkten blir allt hårdare måste man som leverantör se till att de egna processerna är vältrimmade och möter, helst överträffar, kundens förväntningar. Verktygsteknik är i stort ett område med stor potential, en riktig beredning initialt ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt pris, en optimerad befintlig process ger omedelbart effekt på resultatet.

Kompetensområden

  • Ställ och verktygsbyten
  • Val av verktyg
  • Val av Fixturering
  • CAM beredning
  • Beredning verktyg/verktygsrum
  • Typ av produkt / produkter
  • Kapacitet / volym
  • Val av utrustning
  • Val av layout
  • Kvalitet och duglighet